info@spcuracao.com
+5999.737.9988

SP Incasso

SP Incasso, een leeuw in manen.

SP Incasso is in 2013 opgericht. Een jong en dynamisch kantoor bestaande uit specialisten met jarenlange ervaring in de gerechtsdeurwaarderij en incasso. Onze incassospecialisten en juridische adviseurs werken in teamverband voor opdrachtgevers die waarde hechten aan een professionele samenwerking, persoonlijk contact en korte lijnen. Incasseren op maat! Dat is SP Incasso. Hiermee onderscheiden wij ons ten opzichte van andere incassobureaus op het eiland.

De ervaring heeft ons geleerd dat het sturen van aanmaningen en het bellen van debiteuren in sommige gevallen geen zin meer heeft. De schuldenaar tracht zijn betalingsverplichting te ontlopen door niet te reageren op brieven en telefonische betaalverzoeken. Als wij dit constateren, zoeken wij de schuldenaar thuis, op zijn werk of op zijn bedrijf op en gaan we met hem in gesprek. Indien nodig doen wij dit ook in het weekend. Een adresbezoek die onverwacht komt heeft een groot effect op de schuldenaar. Door het leggen van persoonlijk contact, verdwijnt de anonimiteit van de schuldenaar die hij had toen hij alleen nog maar schriftelijk en/of telefonisch werd benaderd om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Onze aanpak is er op gericht om er alles aan te doen uw vordering op een minnelijke wijze te incasseren. Dit neemt niet weg dat wij gerechtelijke incassoprocedures niet kunnen uitvoeren. Als dat zover komt dan nemen wij de zaak vooraf met u door om de kansen en risico’s te bespreken zodat u tot een wel overwogen besluit kunt komen.

Daarnaast kent deze manier van werken nog andere voordelen. Door zo snel mogelijk persoonlijk contact te leggen en de schuldenaar op te zoeken, kunnen wij zijn financiële situatie en de verhaalbaarheid van de vordering veel sneller en beter inschatten. Mocht blijken dat  minnelijke (buitengerechtelijke) incassering van de vordering niet lukt en er toch geprocedeerd moet worden, dan is het kostenrisico dat daarbij afgewogen moet worden gemakkelijker te maken. De kosten voor het voeren van een gerechtelijke procedure is tenslotte aanzienlijk hoog. Als schuldeiser bent u daarom genoodzaakt om een afweging te maken of het nog wel zinvol is om een gerechtelijke procedure te starten om de schuldenaar in een vonnis tot betaling te laten veroordelen.

Onze aanpak is er op gericht om er alles aan te doen uw vordering op een minnelijke wijze te incasseren. Dit neemt niet weg dat wij gerechtelijke incassoprocedures niet kunnen uitvoeren. Als dat zover komt dan nemen wij de zaak vooraf met u door om de kansen en risico’s te bespreken zodat u tot een wel overwogen besluit kunt komen.

Onze Diensten.

Incasso op bedrijven

Wij incasseren vorderingen op bedrijven die zich niet hebben gehouden aan de afgesproken betaaltermijn. De juiste toon in de communicatie is belangrijk want de schuldenaar is tenslotte uw cliënt en uiteraard staat de relatie tussen u en uw cliënt bij ons voorop.

Incasso op consumenten

Consumenten die hun afspraken niet nakomen zullen helaas altijd blijven bestaan.  Dit is negatieve beïnvloeding van uw cashflow en ook onnodig beslag op organisatie. Graag nemen wij de incassering van de openstaande vorderingen uit uw handen.

Internationale incasso

Internationaal zaken doen brengt risico’s met zich mee. Zeker als uw klant aldaar niet betaald. Door onze nauwe internationale samenwerking zijn wij in staat ook in het buitenland uw vordering te incasseren. De schuldenaar wordt in zijn taal en volgens de lokaal geldende wet- en rechtsregels tot betalen gemaand of zonodig in rechte betrokken.

Schuldbewaking

Een effectief bewakingssysteem om oninbare vorderingen of reeds afgeboekte vorderingen alsnog te incasseren. Wij volgen periodiek met behulp van diverse bronnen, actief veranderingen bij de schuldenaar. Zodra wij financiële mogelijkheden signaleren, zullen wij actie ondernemen om de openstaande vordering alsnog te incasseren. 

Gerechtelijke fase

SP Incasso doet er alles aan om uw vordering minnelijk (buitengerechtelijk) te incasseren. Echter kan niet altij voorkomen worden dat het bij sommige schuldenaren niet lukt. Indien de vordering, ondanks al onze inspanningen in de minnelijke fase niet is betaald, adviseren wij U inzake de gerechtelijke procedure. Onze juridische adviseurs staan volledig ter uw beschikking, adviseren en dragen zorg voor volledige begeleiding van uw procedures. Door nauwe samenwerking met lokale en internationale gerechtsdeurwaarders zijn wij in staat ook alle gerechtelijke activiteiten te kunnen verzorgen.

Administratieve diensten

SP Incasso verzorgt naast Juridisch Advies en Incassodiensten ook Administratieve diensten.

 • Maandelijkse en jaarlijkse administratie
 • Opstellen jaarcijfers
 • Controle van eigen administratie door SP Incassoloper
 • Belastingen
  • bezwaar en beroepschriften
  • alle onderhandelingen met overheidsinstanties (Inspectie/SVB/Ontvanger)
 • Korte onderhandelingen met BAB
 • Aangiften Winstbelasting
 • Maandelijkse aangifte omzetbelasting
 • Payroll
  • salarisadministratie
  • maandelijkse aangiften loonbelasting, AOV, AVBZ en AVB
  • bijhouden werknemersbestand SVB en DAZ
  • jaarlijkse indiening verzamelloonstaat/personeelsopgave
 • Consultancy
  • bijstand bij oprichting bedrijven
  • bijstaan BAB controles
  • reacties op BAB rapport
  • bezwaren naar aanleiding van BAB onderzoek

Debiteurenbeheer kan u geld opleveren. Hoe?

Door het inschakelen van deskundigen en het uitschakeling van zoveel mogelijk tussenpersonen. SP Incasso kan mede dankzij goede contacten het gehele traject zelf verzorgen. Van de incasso tot en met het executietraject. Door onze medewerkers met jarenlange ervaring op het gebied van incasseren, en onze samenwerking met collega’s in de Caribische Eilanden, Suriname en Europa, zijn wij een organisatie met sterke wortels in deze branche. Regionale slagkracht en kennis van de lokale- en internationale markt maken ons succesvol.

Daardoor kunnen we U op maat adviseren over de beste aanpak van uw vorderingen.